Nærvær

Valgets – og fravalgets – uforudsigelige konsekvenser.

Jeg har længe været optaget af, hvordan valg i livet ser ud til at belaste flere og flere – måske i en forvrænget tiltro til, at ”det rigtige valg” kan forudsige et langt livs lykke og det forkerte valg i værste fald det modsatte.  

Vi står i valg hele tiden.

Vi foretager valg hele tiden, og langt de fleste valg ænser vi knap nok. Tilfældige og ureflekterede valg – som retrospektivt kan vise sig at ændre vores liv. Som i filmen ”Sliding Doors” fra 1998. Her vises to parallelhistorier, hvorvidt den kvindelige hovedperson kommer med det ene eller andet tog, og hvorvidt hun kommer hjem og opdager sin kæreste i seng med en anden kvinde eller ej…

Men disse valg belemrer os ikke, da vi knapt nok opdager, at vi foretager dem.

De afgørende valg.

Det ser ud til, at vores samtid fostrer flere og flere mennesker, der er belastet af ubehag og bekymringstanker, når de står overfor ”de store valg”, hvor der er større økonomiske, karrieremæssige og livsafgørende konsekvenser på spil.

Skal jeg skifte arbejde?? Tænk hvis det ikke bliver bedre…

Skal jeg gå fra min kæreste, hvor samlivet er slidt op? Tænk hvis jeg ikke kan finde en ny? Tænk hvis jeg ender med at fortryde det…

Tilvalg resulterer i fravalg. Når man vælger én sti, vil det i mange sammenhænge være umuligt at fortryde og gå tilbage og vælge om. Livet leves forlæns men forstås baglæns, som Kierkegaard pointerede for mere end 150 år siden.

Generelt er der i vores samfund blevet mindre plads til og tolerance over for fejl. Et godt eksempel herpå er uddannelsesloftet. På trods af at denne lov kun havde en levetid på 3½ år har den sat sig tunge spor i ungdommen. Med et blev det ekstra vigtigt at vælge HELT RIGTIG, når man som 19 eller 20-årig stod foran at skulle foretage sit studievalg.

Og hvordan ved man, at en uddannelse er den HELT RIGTIGE for mig, når man er 19 år, og livet ligger åben foran én, samtidig med at dette skønne liv med dette AFGØRENDE valg på samme tid er i fuld gang med at indskrænke sig? Hvordan kan man forud-sige sin glæde og trivsel over de næste 50 års arbejdsliv i dette valg? Det kan man selvfølgelig ikke!
Men uddannelsesstrukturernes opbygning gør, at de unge meget tidligt skal vælge retninger i deres ungdomsuddannelse, som hhv. åbner og lukker nogle muligheder.
Det er der i princippet ikke noget i vejen med, hvis disse valg samtidig bliver understøttet af fortællinger og strukturer, der forsikrer de unge om, at det er både acceptabelt og muligt at bevæge sig i en anden retning, hvis det første valg man foretog skulle vise sig ikke at være det helt rigtige.
Desværre bliver uddannelsesstrukturer og regler skabt med baggrund i beregninger af økonomiske konsekvenser uden inddragelse af beregninger om reglernes psykologiske konsekvenser…

Fortrydelsens smerte.

I nogle få sammenhænge kan man godt fortryde og vende tilbage til der, hvor man kom fra. Men det er sjældent, at det er sådan i forhold til livets større valg, og det kan naturligvis tale for vigtigheden af, at man vælger ”helt rigtigt”.

Langt de fleste betydningsfulde valg har ingen returknap. En periode i livet er levet – du er en anden, tiden er en anden, det du forlod, er ikke længere det samme. Hvis det valg, man på et tidspunkt foretog i god tro og med gode forhåbninger, viser sig ikke at være ”det rigtige”, kan det være let at forfalde til at ærgre sig og fortryde sit valg.

At fortryde er – ligesom sorg – bagudrettet og en smertelig dvælen ved noget, som er passé. Noget som ikke kan ændres og som man ikke kan gøre noget ved. At fortryde en belastende og uhensigtsmæssig tilstand, hvor man enten dvæler ved fortiden eller desperat forsøger at genskabe fortiden. Der er ikke livsenergi, handling og aktivt ansvar for sine ”forkerte” valg og handlinger i at fortryde.

Jeg fortryder aldrig!

Jeg kan fortryde, at jeg i et ubetænksomt øjeblik kom til at gøre et andet menneske ondt. Men jeg kan ikke gøre det om (bagudrettet), blot forsøge at gøre det godt igen (fremadrettet). Jeg ved, at jeg gennem livet kommer til at fejle, og netop derfor nægter jeg at straffe mig selv for mine tåbelige udsagn, handlinger og – når det viser sig – forkerte valg. Det bedste, jeg kan gøre, er at forsøge at gentage dem.

På et tidspunkt landede jeg i et frygteligt job. Efter 4½ måned sygemeldte jeg mig med den intention ikke komme igen, og den handlekraftige og management-by-fear effektive leder opsagde mig efter 10 dages sygemelding. Tak for det i øvrigt!

Min søde mor spurgte mig, om jeg ikke havde fortrudt, at jeg havde taget stillingen, da jeg kom fra et job med ordnede forhold, meget høj faglighed, dygtig og ordentlig ledelse.

Mit svar kom prompte: NEJ! For hvis jeg ikke havde sagt ja til dette job, ville jeg ikke efter opsigelsen have foretaget det opkald, der førte mit arbejdsliv i den retning, det så endte med at gå på tidspunkt med de oplevelser og erfaringer, det har givet mig.
Jo; jeg ville nok have haft en ret anderledes karriere, hvis… Men… det blev sådan, og det har bl.a. ført mig dertil, hvor jeg står nu. Herfra må jeg – til alle tider – forsøge at bevæge mit arbejdsliv, kærlighedsliv og fritidsliv i de retninger, som jeg ønsker og drømmer om. 

Der er ingen garanti.

Dine valg kan vise sig at være fantastiske eller ende med at give dig store vanskeligheder og stort ubehag.  Du skal selvfølgelig vælge det, du finder bedst i momentet. Hvad enten det er i forlængelse af lange overvejelser om for og imod eller af mavefornemmelser. Hverken den ene eller den anden strategi kan sikre dig mod at træffe forkerte valg med de dertilhørende uønskede konsekvenser. Og hvis det skulle ske, må man jo rette op på det…

Nogen er så heldige – eller uheldige…? – at opleve at skulle vælge mellem to job, to kærester, to uddannelser… Hvordan ved man, hvad der er det bedste valg? Tja, det kan ikke forudsiges! Man kan ikke få det hele, og valget af det ene er et fravalg af det andet. Thats life!

Lad ikke frygten for at vælge forkert og fortryde dine valg paralysere dig. Tag nogle chancer, gå efter det – eller den – som du gerne / helst vil have. Forlad det, der viste sig at være et forkert valg på den lange bane. Skift retning, træd ud i uvisheden og dermed også risikoen for endnu flere fejlvalg og blindgyder, men også for muligheden for at bevæge dig i retning af mere trivsel, kærlighed, glæde og passende arbejdsmæssige rammer og udfordringer.

Dine forkerte valg er sjældent så dårlige, at de ikke er godt for noget. Først når du slipper de valg, der viste sig at være uhensigtsmæssige, åbner der sig nye døre.

Valgets uvished.

At vælge er at leve livet fremadrettet med al den risiko og uvished, der uundgåeligt er forbundet hermed. Kan man være 100 % sikker på sit valg. Ja, i nogle tilfælde, men det er ikke garanti for, at valget viser sig at være det ”rigtige”, altså at være godt for dig og din omgivelser. Livet kan ikke leves baglæns, og der er sjældent en sikkerhedsline.
Så kast dig ud i livet. Se hvad der sker og naviger i det, der opstår. Tag de knubs som fejlvalg uvilkårligt giver, slik sårene og rejs dig igen. Hvis du kæmper for at undgå fejl og fejlvalg i dit liv, ender du med at gå gennem livet med tunge tanker, bekymringer, usikkerhed, tvivl og ambivalens som tunge åg på dine skuldre. Vælg det nu; det satans liv!